Kezdeményezés

Üdvözöljük a Bond Projekt honlapján

Európa sikerességének egyik kulcsa az emberi tőke, az erőforrások minősége. Az Európa 2020 Stratégiai terv erős hangsúlyt fektet az oktatás és képzés támogatására, az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre”
Ebben a környezetben a szakképzésben dolgozó tanárok szerepe a tudásmegosztásban elengedhetetlen: biztosítanunk kell, hogy a tanárok és oktatók megfelelően felkészültek lehessenek, számukra a képzések és a munkájukhoz szükséges készségeket fejlesztő kurzusok kevésbé költségesek.
A Bizottság új közleménye, a Commission “Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes” (Strasbourg, 20.11.2012), valamint a Bruges Communiqué (7.December.2010) két fontos alappillérre helyezi a hangsúlyt:

  1. A tanárok és oktatók szerepének egyik nagy kihívása: hogy tantermen kívüli és munka-központú tanulási és értékelési környezetet is tudjanak teremteni, ilyen környezetben tudást átadni, mely a valós élet viszonyaihoz jobban kapcsolódik, ahol a folytonos továbbképzésnek kulcsfontosságú szerepe van, mely során a tanárok és oktatók saját fejlődésüket, értékelésüket is folyamatosan nyomon követhetik, és megérthetik a munkájukban és képzettségükben rejlő lehetőségeket
  2. A minőségbiztosítás megvalósítása a szakképzésen belül: az oktatók és tanárok a legfontosabb alapjai az új EQAVET rendszernek. Mind szakmailag, mind technikailag felkészültek kell legyenek, az irányelveket teljes mértékben alkalmazniuk kell a munkájuk során. A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és A Régiók Bizottságának – Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (20/11/2012) szintén világosan fogalmaz a szakmai profil és oktatói szakmák revízióját és megerősítését illetően.

A BOND Projekt alapja, hogy a szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók munkájának minősége, gyakorlataik és módszereik innovativiása erősen befolyásolja a szakképzési rendszer általános minőségét és attraktivitását is, mivel az egész rendszer egyik alapja az ő teljesítményük. Ennek értelmében az Oktatók Képzésének Pedagógiai Módszertana (eredetileg: Pedagogical Training for Trainers Methodology – PTTM) a szakképző oktatók és tanárok képzésének egyik lényeges eszközeként is felfogható, melynek segítségével érthetővé válik, mely kompetenciák szükségesek ebben a szektorban. Ezzel együtt az élethosszig tartó tanulás 8 alapkompetenciájára is hangsúlyt fektetünk. A szakképző oktatók és tanárok tulajdonképpen a tudás közvetítőivé, mediátoraivá válnak (ahelyett, hogy csak egyszerűen átadnák a tudást). Ezzel a szereppel bátoríthatnák az információs társadalom és a zöld gazdaság új szereplőinek, valamint közvetíthetnék a különböző egyéni igények és tehetségek közti egyensúlyt, egy befogadó és megerősítő környezetben.

Comments are closed.