Başlatma

Bond Projesi’ne Hoşgeldiniz

İnsan Sermayesinin kalitesi Avrupa’nın başarısı için çok önemlidir. Avrupa 2020 Stratejisi, “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme”yi desteklemek amacıyla eğitim ve öğretim üzerine güçlü bir vurgu yapmaktadır.
Bu bağlamda mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) öğretmenleri ve eğitmenleri, tüm bilgi sisteminde oldukça önemli bir hale gelmektedirler: daha etkili öğretmen ve eğitmenler için daha az pahalı eğitim ve beceri geliştirme yöntemleri ve daha iş odaklı beceriler sağlamak zorundayız.
Komisyonun yeni tebliği “Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes” (Strasbourg, 20.11.2012) ve aynı zamanda Bruges Tebliği (7.12.2010) iki önemli ayağı teşvik etmektedir:

  1. Öğretmenlerin ve eğitmenlerin rollerini içermek: Sınıf dışı ve iş odaklı “öğrenme ve değerlendirme” ortamlarının kullanılması; gerçek hayatla daha bağlantılı, sürekli eğitimin, eğitmen ve öğretmenlerin hayatında daha kritik bir önem teşkil etmesi; “kendilerini değerlendirerek” çalışma ve nitelik potansiyellerini anlayabilmeleri.
  2. Mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesi uygulaması: eğitmenler ve öğretmenler yeni Mesleki Eğitim ve Öğretim Avrupa Kalite Güvencesi’ndeki en önemli “ayak” ve tedarikçilerdir; teknik ve pedagojik olarak güncel ve yönetişim sistemine tam olarak entegre olmalıdırlar. AB Komisyonu’ndan Avrupa Parlamentosu’na, Konseyi’ne, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne ve Bölgeler Komitesi’ne verilen Tebliğ – Eğitimi Yeniden Düşünmek: Eğitim uzmanlıklarının profesyonel profilini güçlendirme ve revize etme gereği göz önünde tutulduğunda, daha iyi sosyo-ekonomik çıktılar için becerilere yatırım yapmak (20/11/2012), gerekliliği oldukça açıktır.

BOND projesi fikri, MEÖ öğretmenleri ve eğitmenlerinin yenilikçi uygulama ve metodolojilerinin kalitesinin, MEÖ sistemlerinin tüm kalite ve cazibesini etkileyeceği gerçeğine dayanır. Bu anlamda, Eğitimciler için Pedagojik Eğitim Metodolojisinin, MEÖ öğretmenlerinin/eğitmenlerinin bu fonksiyon için gereken farklı yeterliliklerin farkında olmalarında ve aynı zamanda yetişkin öğrencilerin yaşam boyu eğitim alışkanlıkları ile 8 anahtar yetkinliklerini desteklemenin önemini fark etmelerinde ana araç olduğu anlaşılmıştır. MEÖ öğretmenleri/eğitmenleri, bilginin transfercileri yerine “bilginin aracıları” haline gelmişlerdir. Bu kişiler, bilgi toplumundaki ve yeşil ekonomideki yeni “bilgi sörfçüleri”ni yüreklendirmek ve bir o kadar da değişik bireysel ihtiyaç ve yeteneklerin dengesini kapsayıcı ve güçlendirici bağlamda teşvik edebilmelidirler.

Comments are closed.